You are here: Home - Produkter

 

Hanstholm Skibssmedie har alle de nødvendige kompetanser innen nybygging, ombygging og reparasjon av fartøy.

Vi har beddingplasser i overbygd hall, på åpen plass og på en flytebrygge, som firmaet er medeier av. 

 

Klikk på skipet og velg et produktområde!

Gå til FiskematerielGå til Bro
Gå til SkrogGå til Motor

 

Reparasjoner

  • Bearbeiding og konstruksjoner
  • Sveising/festing
  • Overflatebehandling/maling

 

Vi utfører reparasjoner av skrog, styrhus, master og utstyr som ankerspill, hvalbrett, garntrommeletc. Vi leverer og installerer hovedmotorer, hjelpemotorer, hydraulikkanlegg, propeller og –aksler m.m. 

Nybygning og ombygning

  • Design og godkjenning
  • Bearbeiding og konstruksjon
  • Sveising/festing
  • Overflatebehandling/maling

Vi utfører design, produksjon og godkjenning av nybygninger og ombygninger, dette gjelder  skrog, styrhus og utstyr. 

Service

  • Nye og eksisterende produkter
  • Kommunikasjon med produsenter
  • Døgnservice

 

Vi utfører service på fartøy, i henhold til service avtaler på nye eller eksisterende fartøy, og vi håndterer kommunikasjon med eventuelle produsenter. 

 

 

 

Hanstholm Skibssmedie ApS

Kuttergade 9-11

7730 Hanstholm, Denmark

Telefon: (+45) 97 96 16 11

Døgnservice/Jespers telefon: 21 44 66 65
Helgevakt tlf: 40 44 91 49